Es | Eu | En

Osakinbide express, banan-banako osasun programa

  • Mutualiaren osasun, gizarteratze eta gizarte-inklusioko banakako programa da Osakinbide express, Jarduera Fisikoaren bidezkoa eta ikuspegi inklusiboduna.

  • GaituzSportek taxututako programa horren helburu nagusia da desGAITASUNA dutenen berregokitze funtzionala eta gizarteratzeko prozesua bultzatzea, osasun orokorraren kontzeptua oinarri hartuta.

  • Osakinbide express lan-istripu edo gaixotasun profesional baten ondorioz gerora etorritako desGAITASUNA duten pertsonentzat eta Mutualiaren babespeko eta horri atxikitako pentsiodunentzat sortu da.

Osakinbide express Mutualiaren banakako osasun-programa da, GaituzSportek taxutu duena.  2019ko urrian abiarazi da, eta horren helburua da desGAITASUNA dutenen berregokitze funtzionala eta gizarteratzeko prozesua bultzatzea, jarduera fisikoaren bitartez, osasun orokorraren kontzeptua oinarri hartuta eta jakintza-alor anitzeko arretaren eskutik.

Ezintasun iraunkor osoa edo absolutua dutenetzat gomendatzen da jarduera, baldin eta egoera fisikoa eta osasuna hobetu nahi badituzte.

GaituzSporten Arlo Teknikoko profesionalek –osasunean eta desgaitasunean espezializatuak–parte hartzaileei aholku ematen diete, horien jarraipena egiten dute eta ebaluatzen dituzte, helburuak bete daitezen. Haien ongizate fisikoa eta mentala areagotzea dute helburu jarduerek.

Gehienez ere 6 saio egingo dira, lagun egiteko eta banakako jarraipena egiteko, aldez aurretik parte hartzaile bakoitzarekin adostutako zentro batean. Inguru normalizatuetan daude zentroak, udaletako kirol-programen edo herrietako antzekoen barruan.

 JARDUERAK

BANAKAKO jarduera fisiko eta kirolari buruzko programa da Osakinbide express, GaituzSporten Arlo Teknikoko profesionalek taxutu eta gainbegiratzen dutena.

GaituzSporteko monitore espezializatuek ekintza hauek egiten dituzte:

Parte-hartzaile bakoitzaren balorazio funtzionala egitea.

-Pertsona bakoitzaren gaitasun fisikoak ebaluatzea.

-Gehienez ere, lagun egin eta laguntzeko sei saio, kiroleko inguru normalizatuetan, (gehienbat, udal-instalazioetan, parte-hartzaileen herrietan).

– Ikuspegi inklusiboaz, ondoren, Osakinbide express programan parte hartzen dutenek desgaitasunik gabeko pertsonekin jarduera fisikoa egin dezaten.

GUTAZ

GaituzSport 2014an sortu zen, Euskadiko Kirol Egokituaren Federazioaren berrikuntza sozialeko proiektu gisa, Euskadiko Kirol Egokituaren 2015-2020 Planetik sortutako hausnarketei erantzuteko.