Es | Eu | En

MUGI ZAITEZ 2.0

Desgaitasuna duten pertsonen gaitasun funtzionalaren azterketa.

IFKren SAILKAPEN-SISTEMA EGOKITU BAT EGOKITZEA ETA BALIOZKOTZEA

JARDUERA FISIKOARI ETA KIROLARI LOTUTAKO GAITASUN FUNTZIONALAK EBALUATZEKO SISTEMA.

DESGAITASUNA ETA/EDO OSASUN-ALTERAZIOAK DITUZTEN EMAKUMEEN PARTE-HARTZEA SUSTATZEA

JARDUERA FISIKOAREN BIDEZ EMAKUMEA GIZARTERATZEKO PROGRAMAK

Bizi ORAIN

MINBIZIA DUTENENTZAKO ARIKETA FISIKOKO PROGRAMAK INPLEMENTATZEA. BIZI ORAIN PROGRAMAREN OZTOPOAK ETA BIDERATZAILEAK.

AktiBATU

POPULAZIO BEREZIETAN JARDUERA FISIKOAREN ONURAK AURREIKUSTEKO PLATAFORMA ADIMENDUNA.

DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEK ETA/EDO OSASUN-ARAZOAK DITUZTENEK KOMUNITATE-TETUINGURUAN MODU INKLUSIBOAN PARTE HAR DEZATEN LAGUNTZEKO BALIABIDEAK ERRAZTUKO DITUEN ARKITEKTURA TEKNOLOGIA DISEINATZEA ETA GARATZEA.

DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK JARDUERA -TESTUINGURUETAN NOLA SARTZEN DIREN AZTERTZEA.  

Josu Ascondok, Andrea Martín-Lópezek, Iker Garatek, Inmaculada Martínez-Aldamak (Gorputz eta Kirol Hezkuntza Saila, Euskal Herriko Unibertsitatea), Aitor Iturricastillok, Cristina Granadosek, Estibaliz Romaratezabalak, Javier Yanciek (Society, Sports and Physical Exercise Research Group (GIKAFIT), Euskal Herriko Unibertsitatekoa) eta Sheila Romerok (GaituzSport) egin dute lana International Journal of Environmental Research and Public Health aldizkarian, lehen kuartilean (Q1) SCOPUSen eta bigarrenean (Q2) Web of Science delakoan.

Uxue Fernandez-Lasak, Olaia Eizaguirrek, Oidui Usabiagak (Soin eta Kirol Hezkuntza Saila, Euskal Herriko Unibertsitatea) eta Sheila Romerok (GaituzSport) Annals of Leisure Research aldizkarian egin dute lana. Aldizkaria lehen kuartilean dago (Q1), SCOPUSen, eta bigarrenean (Q2), Web of Sciencen.

Sheila Romerok, Xabier Leizeak eta Juan Jauregizarrek (GaituzSport) Acción Motriz aldizkarian egindako lana, DOAJ, DIALNET datu-baseetan indexatua eta Dialneten C letrarekin kalifikatua.

Begoña García Zapirainek, Aurora Madariagak, Amaia Mendezek (Deustuko Unibertsitatea) eta Sheila Romerok (GaituzSport) egindako dute lana, Gizarte Politikako Espainiako Sarearen VIII. Kongresuko akta-liburuaren barruan: bizitza zaintzea, inklusioa bermatzea, aniztasunean bizitzea: adostasunak eta erronkak.

Sheila Romerok eta Xabier Leizeak (GaituzSport) egindako dute lana, Gizarte Politikako Espainiako Sarearen VIII. Kongresuko akta-liburuaren barruan: bizitza zaintzea, inklusioa bermatzea, aniztasunean bizitzea: adostasunak eta erronkak.

Sandra Solaguren-Beascoak (Sport and Health Research Centre, Universidad de Granada) eta Sheila Romerok (GaituzSport) egindako dute lana, Emerging Source Citation Index datu-basean indexatutako Revista de Estilos de Aprendizaje.

Sheila Romerok, Xabier Leizeak, Silvia Zobaranek, Ander Martinek, Sandra Solaguren-Beaskoak eta Juan Jauregizarrek (GaituzSport) egindako lana, Euskadiko jarduera eta kirolaren VII. biltzarraren akta-liburuaren: kirol (eko)sistemaren ezinbesteko agokipatzena. 

Sheila Romerok, Xabier Leizeak, Silvia Zobaranek, Ander Martinek, Sandra Solaguren-Beaskoak eta Juan Jauregizarrek (GaituzSport) egindako lana, Euskadiko jarduera eta kirolaren VII. biltzarraren akta-liburuaren: kirol (eko)sistemaren ezinbesteko agokipatzena. 

Xabier Leizeak, Silvia Zobaranek eta Juan Jauregizarrek (GaituzSport) egindako lana, Euskadiko jarduera eta kirolaren VII. biltzarraren akta-liburuaren: kirol (eko)sistemaren ezinbesteko agokipatzena. 

Sheila Romerok (GaituzSport), Idurre Lazkanok eta Aurora Madariagak (Deustuko Unibertsitatea) eta Douglas Kleiberrek (University of Georgia) World Leisure Journal aldizkarian egin dute lana, Scopus datu-baseko lehen kuartilean.

Sheila Romerok (GaituzSport), Ioseba Iraurgik eta Aurora Madariagak (Deustuko Unibertsitatea) eta Duarte Araujok (Universidade de Lisboa) Heliyon aldizkarian egindako dute lana.

Sheila Romerok (GaituzSport), Aurora Madariagak eta Idurre Lazkanok (Deustuko Unibertsitatea) eta Liana Romerak (Universidade Federal do Espirito Santo, Brasil) Revista de Ciencias Sociales egindako dute lana.

Adina eta mendekotasuna, mendekotasuna duten adinekoek aisialdian parte hartzen al dute?

Lanaren egileak: Sheila Romero (GaituzSport), Aurora Madariagarekin eta Ibon Oleagordiarekin (Deustuko Unibertsitatea) batera, Representaciones Sociales y Educativas del Ocio lanaren barruan (Aisia Ikasketen dokumentazioa, Deustuko Unibertsitatea).

Lanaren egileak: Xabier Leizea (GaituzSport) eta Clementina Sevilla (Demuporsa).

Kirolaren zeharkako balioa

ERALDAKETA DIGITALAREN FOROA. KIROLA. ERAGIN IRAUNKORRA DUEN AKTIBAZIOA.

2023ko martxoa

Xabier Leizeak (GaituzSport Fundazioa) Kiprest aurkeztu zuen Eraldaketa digitalaren Foroan, kirolean aplikatutako teknologiak eta jarduera fisikoak ingurunean, osasunean eta pertsona guztien inklusioan duten eragina ardatz hartuta. Foroa Bilboko Bizkaia pilotalekuan egin zen.

Foroan Kiprest aplikazioa azaldu zen, desgaitasuna duten pertsonak kirol-jardueretan sartzea errazteko tresna gisa.

Kiprest informazio gehiago hemen

MINBIZIAREN AURKAKO EUSKADI III. KONGRESUA

2023ko otsaila

Elena Alonsok eta Xabier Leizeak (GaituzSport Fundazioa) Ariketa fisikoa: osasun-tresna gazteentzat tailerra aurkeztu zuten Minbiziaren Aurkako Euskadi III. Kongresuan, Bilbon.

Tailer honen bidez, minbizia duten gazteentzako osasun-tresna gisa ariketa fisikoak duen garrantzia ezagutzera eman zen, non proposamen praktikoak eta azalpen teorikoak konbinatu ziren. Ildo horretan, honako hauek aztertu ziren: ariketa fisikoa egiteak dakartzan onurak, ebidentzia zientifikoan oinarritutako egungo gomendioak eta haurrekin eta gazteekin esku hartzeko kontuan hartu behar diren kontsiderazioak eta estrategiak.

ARIKETA FISIKOA ETA ONKOLOGIA IKERTZEKO I. JARDUNALDI NAZIONALAK

2023ko azaroa

Elena Alonsok (GaituzSport Fundazioa) BIZI PREST CÁNCER: mejora de las capacidades funcionales y el bienestar psicológico de las personas con cáncer a través del ejercicio físico supervisado en entornos comunitarios posterra aurkeztu zuen; Ane Extremiana, Xabier Leizea, Juan Jauregizar eta Sheila Romerorekin egindako lana, horiek ere GaituzSporteko I+G+B arloko kideak.

Posterraren helburua minbizia zuten pazienteen gaitasun funtzionalak eta ongizate psikologikoa ebaluatzea izan zen, kirol ingurune komunitarioetan gainbegiratutako ariketa fisikoaren bidez, BIZI PREST CANCER programaren barruan.

Implementation Research Scientific Conference 2023

Ekaina 2023

Xabier Martin Martiteguik (Biocruces-Bizkaia Osasun Ikerketarako Institutua) How can we achieve that cancer patients benefit from the therapeutic effects of exercise? posterra aurkeztu zuen. Maria Soledad Arietaleanizbeaskoa Sarabia, Nere Mendizabal Gallastegui, Maria Elena Amutio Diez, Eluska Iruarrizaga Ovejas (Biocruces-Bizkaia Osasun Ikerketarako Institutua), Sheila Romero (GaituzSport Fundazioa) eta Elena Galve Calvorekin (Basurtuko Unibertsitate Ospitalea) egindako lana da.

Posterraren helburua eskuragarri dagoen ezagutza zientifikoaren eta paziente onko-hematologikoek bizi duten errealitatearen arteko aldea murriztea izan da, BIZI ORAIN aplikazioan inplikatutako eragileen perspektibak aztertuz, ezarpen iraunkor eta orokorrean eragiten duten oztopoak eta bideratzaileak identifikatzeko.

ACSM Annual Meeting & World Congresses

Maiatza-Ekaina 2023

Julio Callejak (Society, Sports and Physical Exercise Research Group (GIKAFIT), Euskal Herriko Unibertsitatekoak, Analysis Of Upper Limb Isometric Strength Asymmetry In Adults With Disabilities posterra aurkeztu zuen, Iker Garate, Cristina Granados, Josu Ascondo, Aitor Iturricastillo eta Javier Yancirekin (Society, Sports and Physical Exercise Research Group (GIKAFIT), Euskal Herriko Unibertsitatekoa), Jeffrey Michael Mjaanesekin (Northwestern University, Chicago) egindako lana; eta Sheila Romerioko koordinatzailea.

Posterraren helburua izan da desgaitasun fisiko eta intelektuala duten gizonen eta emakumeen goiko gorputz-adarren indarraren asimetria deskribatzea eta sexuen arteko asimetria-desberdintasunak aztertzea.

ACSM Annual Meeting & World Congresses

Maiatza-Ekaina 2023

Julio Callejak (Society, Sports and Physical Exercise Research Group (GIKAFIT), Euskal Herriko Unibertsitatekoak), The 6MWT In Adults With Disabilities posterra aurkeztu zuen: A Proposal For Estimating The Real Distance Covered, Josu Ascondo, Cristina Granados, Iker Garate, Aitor Iturricastillo eta Javier Yanci (Society, Sports and Physical Exercise Research Group (GIKAFIT), Euskal Herriko Unibertsitatekoak), Jeffrey Michael Mjaanes (Northwestern University, Chicago) eta Sheila Romero.

Posterraren helburua izan da ezintasunak eta patologiak dituzten pertsonen 6MWTko errendimendua deskribatzea, Strydek neurtutako distantziaren eta itzulien zenbaketaren neurriaren arteko lotura aztertzea eta 6MWTko errendimenduan gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak aztertzea.

III CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE

Urria 2022
Iker Garatek (Euskal Herriko Unibertsitateko Gorputz eta Kirol Hezkuntza Saila)  Diferencias en los motivos y barreras para la práctica de actividad física en mujeres en función del tipo de discapacidad posterra aurkeztu zuen, Cristina Granados, Aitor Iturricastillo eta Javier Yancirekin (Society, Sports and Physical Exercise Research Group (GIKAFIT), Jon Mikel Picabea eta Josu Askondorekin (Euskal Herriko Unibertsitateko Gorputz eta Kirol Hezkuntza Saila) eta Sheila Romerorekin (GaituzSporteko ikerketa-arloko koordinatzailea) egindako lana.
 
Posterraren helburua jarduera fisikoa egiteko arrazoietan eta oztopoetan dauden aldeak aztertzea izan da, emakumeen desgaitasun motaren arabera, eta desgaitasuna duten emakumeentzako jarduera fisikoko programak eskaintzerakoan honako hau kontuan hartu beharko litzatekeela ondorioztatu da:
• Ikusmen-desgaitasuna duten emakumeek oztopo gehiago hauteman ditzakete beren ingurunean, eta jarduera fisikoa egiteko orduan, gozatzeko eta aisiarako arrazoi gehiago izan ditzakete.
• Desgaitasun fisikoa eta desgaitasun intelektuala duten emakumeek berezko oztopo gehiago hautemango lituzkete, eta horiek praktikatzeko arrazoiak osasunarekin lotuagoak egongo lirateke.

III CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE

Urria 2022
Josu Askondok (Euskal Herriko Unibertsitateko Gorputz eta Kirol Hezkuntza Saila) Relación entre el porcentaje de discapacidad y los motivos y barreras para la práctica de actividad física en adultos con discapacidad visual posterra aurkeztu zuen, Cristina Granados, Aitor Iturricastillo eta Javier Yancirekin (Society, Sports and Physical Exercise Research Group (GIKAFIT), Jon Mikel Picabea eta Iker Garaterekin (Euskal Herriko Unibertsitateko Gorputz eta Kirol Hezkuntza Saila) eta Sheila Romerorekin (GaituzSporteko ikerketa-arloko koordinatzailea) egindako lana.
 
Posterraren helburua ikusmen-desgaitasuna duten helduek jarduera fisikoa egiteko hautemandako motiboen eta oztopoen arteko erlazioa aztertzea izan da, eta ondorioztatu da desgaitasunaren ehunekoak ez diola eragiten, antza, azterketako parte-hartzaileen jarduera fisikoa egiteko oztopoen pertzepzioari. Hala ere, badirudi jarduera fisikoa egitearen pertzepzio handiagoarekin lotuta dagoela, estresa ezabatzeko eta behartuta.

III CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE

Urria 2022

Jon Mikel Picabeak (Euskal Herriko Unibertsitateko Gorputz eta Kirol Hezkuntza Saila) Relación entre la edad y los motivos y barreras para la práctica de actividad física en adultos con discapacidad posterra aurkeztu zuen, Cristina Granados, Aitor Iturricastillo eta Javier Yancirekin (Society, Sports and Physical Exercise Research Group (GIKAFIT), Josu Ascondo eta Iker Garaterekin (Euskal Herriko Unibertsitateko Gorputz eta Kirol Hezkuntza Saila) eta Sheila Romero GaituzSporteko ikerketa-arloko koordinatzailearekin.

Posterraren helburua adinarekin eta desgaitasuna duten pertsona helduek jarduera fisikoa egiteko arrazoi eta oztopoekin duten lotura aztertzea izan da. Horretarako, adinarekin eta desgaitasuna duten parte-hartzaileen artean jarduera fisikoa egiteko oztopo eta arrazoi batzuekin lotura dagoela erakutsi da, eta oztoporik handienak adinarekin berarekin, seme-alaben zaintzarekin eta etxeko lanekin lotuta daudela ikusi da. Motibatzaile nagusiak, berriz, osasuna hobetzea, bikotekidearekin denbora pasatzea eta seme-alabekin jarduerak partekatzea dira.

SURF INKLUSIBOARI BURUZKO NAZIOARTEKO I. BILTZARRA

2022ko martxoa

Xabier Leizeak (GaituzSport) Surf inklusiboa osasun tresna gisa mahai-inguruan parte hartu zuen, GaituzSportek egindako surf inklusiboko esperientziei buruz hitz eginez.

Euskadiko jarduera eta kirolaren VII. biltzarraren akta-liburuaren: kirol (eko)sistemaren ezinbesteko agokipatzena.

2021eko abendua
Sheila Romero Gaituzsporteko ikertzaileak aurkeztu zuen komunikazioa KIPREST. Una arquitectura tecnológica para digitalizar los recursos de apoyo a la participación inclusiva de las personas con discapacidad y/o alteraciones de salud en los servicios deportivos municipales y sanitarios. Gaituzsporteko gainerako teknikari eta zuzendariekin egindako lana: Xabier Leizea, Silvia Zobarán, Ander Martín, Sandra Solaguren-Beaskoa eta Juan Jauregizar.
Komunikazioak Kiprest aplikazioaren aurrerapenak erakutsi zituen. Aplikazio horren helburua da informazio- eta zerbitzu-sistema bat sortzea kirol-jardueraren bat egiten duten pertsona desgaituentzat eta/edo osasun-nahasmenduentzat. Izan ere, parte-hartze inklusiboa lortzeko gakoa pertsona bakoitzak egin beharreko kirol-jarduera fisikoari dagokionez behar dituen laguntza-baliabideak eskaintzea da.

Euskadiko jarduera eta kirolaren VII. biltzarraren akta-liburuaren: kirol (eko)sistemaren ezinbesteko agokipatzena.

2021eko abendua

Sheila Romerok, Gaituzsport-eko ikertzailea, La ola de la inclusión: experiencias inclusivas en el surf komunikazioa aurkeztu zuen, Gaituzsport-eko gainerako teknikari eta zuzendariekin egindako lana: Xabier Leizea, Silvia Zobarán eta Juan Jauregizar

Surfak pertsona guztiei dakarzkien onurak direla eta, modalitate eta jarduera egokituak ere sortzen dira, desgaitasuna duten pertsonek kirol-jarduera hori libreki eta desgaitasunik ez duten gainerako herritarrek bezala gozatu ahal izan dezaten. Komunikazio horrek 2019an Gipuzkoako 5 hondartzatan egindako FederArte jaialdiaren barruan egindako laguntza-baliabideak erakutsi ditu, eta erakutsi du inklusio osoa testuinguru natural batean egiten den kirol-jarduera batean ere egin daitekeela.

Gizarte eta Hezkuntza Inklusioari Buruzko Nazioarteko III (CIISE 21)

2021ko Ekaina

Aurora Madariagak (Deustuko Unibertsitatea) Ocio y mujer joven con discapacidad ¿Una realidad incluida?komunikazioa aurkeztu zuen, Sheila Romerorekin egindako lana. Komunikazioak erakutsi du zaila dela emakume gaztearen aisialdia ezagutzea, eta are konplexuagoa: desgaitasuna duen emakume gaztearen aisialdia. Azterlan bateko datuetan oinarrituta, egileek erakutsi zuten desgaitasuna duten emakume gazteen aisialdiko jarduera nagusia kirola dela, beraiek antolatzen dutela beren aisialdia, eta praktika-lekua etxea bera, elkartea edo erkidegoa izan dela.

CSE Conference 2021, Retos y Desafíos de la Educación

2021ko Ekaina

Sandra Solaguren-Beaskoak, GaituzSport Arlo Teknikoa, eta Sheila Romerok, GaituzSporteko ikertzailea, Análisis de los Procesos Motivacionales en el aula de Educación Física: Propuesta de intervención de Unidad Didáctica de Educación Física Inclusiva a través del enfoque de la Pedagogía de la Cooperación, komunikazioa aurkeztu zutenKomunikazioan, egileek motibazio-prozesuen eta Gorputz Hezkuntzako saioetan nerabeen oinarrizko behar psikologikoen asebetetzearen azterketa egin zuten; azkenik, Gorputz Hezkuntzako Unitate Didaktiko Inklusiboa proposatu zuten, prozesu horien garapena errazteko eta behar horien asebetetzea sustatzeko.

VII Kongresua Gizarte Politikaren Espainiako Sarea

2021ko Martxoa

Sheila Romerok eta Xabier Leizeak, Kiprest: Diseño y desarrollo de una arquitectura tecnológica facilitadora de los recursos de apoyo para la participación inclusiva de las personas con discapacidad y/o alteraciones de la salud en los servicios deportivos, izeneko komunikazio bat aurkeztu zuten. Aurkezpen horretan, egileek Kiprest proiektuaren garapenaren eta edukiaren lehen urratsak erakutsi zituzten, proiektuaren egungo egoera adieraziz.

VVII Kongresua Gizarte Politikaren Espainiako Sarea

2021ko Martxoa

Sheila Romero presentó la comunicación El ocio como elemento de inclusión en personas con fragilidad cognitiva, trabajo realizado con Begoña Zapirain, Aurora Madariaga y Amaia Méndez. La comunicación ha mostrado la importancia del ocio como factor de inclusión en todas las personas, haciendo hincapié finalmente en el colectivo de personas con fragilidad cognitiva y en las claves para su inclusión.

 “Desgaitasuna – Inklusioa – Kirola” webinar-a

2020ko maiatza

Antolatzailea: Kirolaren Euskal Eskola. Nork eman zuen: Xabier Leizea, GaituzSporteko koordinatzaile nagusia eta Kiroleneko irakaslea.

Futbola eta inklusioa jardunaldia.

2019ko abendua

GaituzSporteko koordinatzaile nagusi Xabier Leizeak Master Class bat eman zuen kirol-arloko inklusioaz. Jardunaldia Kirolenek antolatu zuen, GaituzSporten lankidetzarekin. Durangon egin zen.

Kirolinnova 2019

2019ko aprila

GaituzSporteko Arlo Teknikoko arduradun Silvia Zobaranek lan-mahai bat zuzendu zuen  gai honi buruz: “Estrategias para el aumento de la participación en actividades deportivas de personas con discapacidad” (“Desgaitasuna duten pertsonek kirol-jardueretan gehiago parte hartzeko estrategiak”). Kirol innova 2019 jardunaldien barruan egin zen, Getxon.

Hiri Handietako Kirolaren gaineko Nazioarteko Biltzarra

2019ko martxoa

Fundazioaren koordinatzaile nagusi Xabier Leizeak “Congreso Internacional del Deporte en las grandes ciudades” (“Hiri Handietako Kirolaren gaineko Nazioarteko Biltzarra”) biltzarrean parte hartu zuen, Bartzelonan, txosten honen eskutik: “Oferta municipal inclusiva: Experiencia GaituzSport” (Udal-eskaintza inkusiboa: GaituzSport esperientzia”).

«Oferta Municipal Inclusiva» GaituzSport esperientzia.

“Eskola abian: inklusioa eta berdintasunaren bidea” jardunaldia

2019ko martxoa

GaituzSporteko koordinatzaile nagusi Xabier Leizeak “Eskola abian: Inklusioaren eta berdintasunaren bidean” jardunaldian parte hartu zuen, “Recursos para la inclusión en la educación física” (“Inklusioaren baliabideak gorputz-hezkuntzan”) txostenaren eskutik, Bilboko Euskalduna Jauregian.